oświadczyć

Wyszukiwania podobne do oświadczyć: oświadczyć się
Przekłady

oświadczyć

asseveratedichiarare (ɔɕfjatʧɨʨ)
czasownik przechodni perfektywny
oznajmić Oświadczył, że nic o tym nie wiedział.