oświadczyć się

Przekłady

oświadczyć się

(ɔɕfjatʧɨʨ ɕɛ)
czasownik zwrotny perfektywny
poprosić o czyjąś rękę Oświadczył się jej.