ożywiony

Przekłady

ożywiony

animate, animated, astir (ɔʒɨvjɔnɨ)
przymiotnik
intensywny, burzliwy ożywiona dyskusja