obcy

Przekłady

obcy

alien, strangerזר (ɔpʦɨ)
przymiotnik
1. zagraniczny języki obce
2. nieznany To nazwisko jest mi obce.