obfity

Przekłady

obfity

lavish, abundant, ampleשופע풍부한abbondanteriklig豐富изобилиеabundanteάφθοναovervloedigerigelige丰富 (ɔpfitɨ)
przymiotnik
bogaty, o dużym natężeniu obfite opady deszczu obfity posiłek