objaśnić

Przekłady

objaśnić

explain (ɔbjaɕɲiʨ)
czasownik przechodni perfektywny
wyjaśnić objaśnić zasady działania komputera