objaśnić

(skierowano z objasnic)
Przekłady

objaśnić

explain (ɔbjaɕɲiʨ)
czasownik przechodni perfektywny
wyjaśnić objaśnić zasady działania komputera