obligacja

Wyszukiwania podobne do obligacja: akcja
Przekłady

obligacja

债券السندات債券bondobligatie채권облигация (ɔbligaʦja)
rzeczownik żeński
ekonomia papier wartościowy kupić sprzedać obligacje