obmycie

Przekłady

obmycie

ablução

obmycie

ablution