obrażenie

Przekłady

obrażenie

(ɔbraʒɛɲɛ)
rzeczownik nijaki
kontuzja ciała doznać ciężkich obrażeń ciała