obserwacja

Wyszukiwania podobne do obserwacja: eksperyment
Przekłady

obserwacja

observationBeobachtungobservação觀察observación观察наблюдениеתצפיתobservationosservazioneobservationπαρατήρηση관찰pozorování (ɔpsɛrvaʦja)
rzeczownik żeński
1. uważne śledzenie być pod obserwacją prowadzić obserwacje meteorologiczne
2. medycyna badania lekarskie być w szpitalu na obserwacji