ociemniały

Przekłady

ociemniały

cieco, non vedente