ocucić

Przekłady

ocucić

(ɔʦuʨiʨ)
vb perf
przywrócić do przytomności Ocuciło mnie świeże powietrze.