odbyć się

(skierowano z odbywać się)
Przekłady

odbyć się

(ɔdbɨʨ ɕɛ)
czasownik zwrotny perfektywny
mieć miejsce Zebranie odbyło się wieczorem.