oddalony

Przekłady

oddalony

رفض (ɔddalɔnɨ)
przymiotnik
odległy Szkoła była oddalona od domu o dwieście metrów.