oddzielić się

Przekłady

oddzielić się

(ɔdʥɛliʨ ɕɛ)
czasownik zwrotny perfektywny
oddalić się, rozdzielić się oddzielić się od grupy