odłamać

(skierowano z odlamac)
Przekłady

odłamać

abbrechen (ɔdwamaʨ)
vb perf
oddzielić łamiąc odłamać kawałek chleba