odpowiedź

Przekłady

odpowiedź

Antwortanswer, response, replyréponse, réactionإجَابَة, إجابَة, اِسْتِجابَةodezva, odpověďsvarανταπόκριση, απάντησηrespuesta, contestaciónvastausodgovorrisposta答え, 返事, 返答대답, 응답antwoordrespons, svarrespostaответsvarคำตอบyanıtcâu trả lời回答, 答复, 答案отговор (ɔtpɔvjɛʨ)
rzeczownik żeński
reakcja na pytanie dobra zła odpowiedź dać odpowiedź
umieć zawsze znaleźć wymówkę
odpowiadając na W odpowiedzi na pański list...