odwiedziny

Przekłady

odwiedziny

visitavisiteNavštivtevisitavisiteвизитεπίσκεψηزيارةבקר방문visit (ɔdvjɛʥinɨ)
rzeczownik liczba mnoga
wizyta u kogoś pójść w odwiedziny do kogoś