odzwierciedlenie

Przekłady

odzwierciedlenie

αντικατοπτρίζεταιrefleja반영反映reflected反映反映afspejles (ɔdzvjɛrʨɛdlɛɲɛ)
rzeczownik nijaki
wierny obraz czegoś odzwierciedlenie rzeczywistości