odzwyczaić

(skierowano z odzwyczajać)
Przekłady

odzwyczaić

(ɔdzvɨʧaiʨ)
vb perf
oduczyć Muszę odzwyczaić go od zbyt słonych potraw.