określać

Przekłady

określać

qualify

określać

تحديد

określać

ระบุ