określać

Przekłady

określać

qualify

określać

ระบุ

określać

تحديد