określić

(skierowano z okreslic)
Wyszukiwania podobne do okreslic: ustalić
Przekłady

określić

bestimmen, beziffernتحديد (ɔkrɛɕliʨ)
czasownik przechodni perfektywny
zdefiniować, ustalić określić długość Trudno określić ile on ma lat.