omyłkowo

Przekłady

omyłkowo

error (ɔmɨwkɔvɔ)
przysłówek
literacki przez omyłkę Omyłkowo zadzwoniłem pod zły numer.