opaska elastyczna

Przekłady

opaska elastyczna

leukoplast

opaska elastyczna

plaster

opaska elastyczna

Hansaplast®

opaska elastyczna

Band-Aid®, Elastoplast®

opaska elastyczna

Elastoplast, tiritas

opaska elastyczna

laastari

opaska elastyczna

pansement

opaska elastyczna

flaster

opaska elastyczna

Elastoplast®

opaska elastyczna

エラストプラスト®

opaska elastyczna

일라스토플라스트

opaska elastyczna

Elastoplast®

opaska elastyczna

plaster

opaska elastyczna

plåster

opaska elastyczna

พลาสเตอร์

opaska elastyczna

yara bandı

opaska elastyczna

băng dán vết thương

opaska elastyczna

弹性绷带