opiekun

Przekłady

opiekun

(ɔpjɛkun) męski

opiekunka

keeper보호자custodeопекунväktarevogter (ɔpjɛkunka) żeński
rzeczownik
1. osoba dbająca o kogoś szukać opiekuna
kobieta zajmująca się dziećmi
2. osoba zajmująca się kimś z ramienia sądu pozbawić funkcji opiekuna
pracownik opieki społecznej