optymalny

Przekłady

optymalny

الأمثلβέλτιστηoptimaloptimalottimaleoptimálníоптималноoptimaleאופטימליoptimal최적의optimale (ɔptɨmalnɨ)
przymiotnik
najbardziej korzystny, najlepszy optymalny wynik