orędownik

Przekłady

orędownik

Fürsprecher

orędownik

advocate