organ

Przekłady

organ

Organorgan, body (ɔrgan)
rzeczownik męski
1. narząd organ słuchu
2. jednostka aparatu państwowego organ wymiaru sprawiedliwości