oskarżycielski

Przekłady

oskarżycielski

accusatory (ɔskarʒɨʨɛlski)
przymiotnik
dotyczący oskarżenia oskarżycielskie spojrzenie