osobno

Przekłady

osobno

particulièrementapartבנפרדseparatseparatamenteerikseen별도로отделноseparatpor separadoχωριστάseparadamenteотдельно (ɔsɔbnɔ)
przysłówek
pojedynczo, oddzielnie mieszkać osobno Spotkał się z każdym z nich osobno.