oświadczenie

(skierowano z oswiadczenie)
Przekłady

oświadczenie

affirmationdeclaraciónerklæringprohlášeníuttalandeδήλωση (ɔɕfjatʧɛɲɛ)
rzeczownik nijaki
deklaracja, świadectwo złożyć oświadczenie