oświadczyć

(skierowano z oswiadczyc)
Przekłady

oświadczyć

asseveratedichiarare (ɔɕfjatʧɨʨ)
czasownik przechodni perfektywny
oznajmić Oświadczył, że nic o tym nie wiedział.