oświadczyć się

(skierowano z oswiadczyc sie)
Przekłady

oświadczyć się

(ɔɕfjatʧɨʨ ɕɛ)
czasownik zwrotny perfektywny
poprosić o czyjąś rękę Oświadczył się jej.