oświata

(skierowano z oswiata)
Przekłady

oświata

onderwijsεκπαίδευση教育educación教育חינוך교육教育istruzioneBildungобразованиеالتعليمutbildningkoulutuseducaçãoобразованиеeducationuddannelse (ɔɕfjata)
rzeczownik żeński
poziom wykształcenia społeczeństwa pracować w oświacie