ówdzie

(skierowano z owdzie)
Przekłady

ówdzie

(uvʥɛ)
przysłówek
tu i tam