oziębić się

Przekłady

oziębić się

(ɔʑɛmbiʨ ɕɛ)
czasownik zwrotny perfektywny
ostygnąć Powietrze oziębiło się.