płyta kompaktowa

Przekłady

płyta kompaktowa

CD, Compact Disc

płyta kompaktowa

компакт-диск

płyta kompaktowa

CD, kompaktní disk

płyta kompaktowa

cd

płyta kompaktowa

CD, compact disc

płyta kompaktowa

CD, disco compacto

płyta kompaktowa

CD-levy

płyta kompaktowa

CD, disque compact

płyta kompaktowa

CD, kompakt disk

płyta kompaktowa

CD, compact disc

płyta kompaktowa

CD, コンパクトディスク

płyta kompaktowa

콤팩트디스크

płyta kompaktowa

cd, compact disc

płyta kompaktowa

CD, CD-plate

płyta kompaktowa

CD, disco compacto

płyta kompaktowa

CD-skiva

płyta kompaktowa

แผ่นดิสก์, ซีดี

płyta kompaktowa

CD, kompakt disk

płyta kompaktowa

đĩa CD

płyta kompaktowa

光盘, 激光唱片