pagórek

Przekłady

pagórek

hill, knoll, nipplecollina (pagurɛk)
rzeczownik męski
niewielkie wzgórze mały pagórek