paragon

Przekłady

paragon

receiptParagonParagonParagon典範典范 (paragɔn)
rzeczownik męski
kwitek od kasy