pasywny

Wyszukiwania podobne do pasywny: subiektywny
Przekłady

pasywny

passivapasivníפסיביpassivpasivoパッシブ수동passivopassiveпасивни被動被动 (pasɨvnɨ)
przymiotnik
bierny, obojętny pasywne zachowanie