patent

Przekłady

patent

patent特許патентpatentoctrooipatent专利สิทธิบัตร專利Patent특허 (patɛnt)
rzeczownik męski
prawo korzystania z wynalazku patent do wynalazku złożyć patent