pauza

Przekłady

pauza

Pauseوَقْفَةٌpauzapauseπαύσηpausepausataukopausestankapausa小休止일시 중지pauzepausepausaпаузаpausการหยุดduraklamasự tạm ngừng暂停暫停השההПауза (pawza)
rzeczownik żeński
przerwa w jakiejś czynności wychodzić na pauzę robić pauzy