pazerny

Przekłady

pazerny

(pazɛrnɨ)
przymiotnik
znany chciwy, zachłanny być pazernym na pieniądze