pełnić

Przekłady

pełnić

(pɛwɲiʨ)
czasownik przechodni
wykonywać pełnić obowiązki dyrektora