pełen

(skierowano z pelen)
Przekłady

pełen

entierportlyמלאเต็ม전체пъленplnýfuldполныйfull (pɛwɛn)
przymiotnik
literacki wypełniony Był pełen entuzjazmu. pełny