peryfraza

Wyszukiwania podobne do peryfraza: parafraza
Przekłady

peryfraza

perifrase