pięć tzsięcy

Przekłady

pięć tzsięcy

5.000, cinquemila