piętrowy

Przekłady

piętrowy

(pjɛntrɔvɨ)
przymiotnik
dotyczący piętra łóżko piętrowe