pięćdziesiąty

(skierowano z piecdziesiaty)
Przekłady

pięćdziesiąty

пятидесятыйvijftigstefemtionde (pjɛɲʥɛɕɔntɨ)
liczebnik
liczba porządkowa lata pięćdziesiąte